Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2006 04:47

Heo may chín vàng lối phố
Ta về nhặt kỷ niệm vương
Có gì như là nỗi nhớ
Lả tả rơi nghiêng phố buồn

Biết cốm làng Vòng thơm lắm
Thương ai lá sen đợi chờ
Mắt ướt thu chiều thăm thẳm
Trông vời ai - gót chơ vơ...