Có thực không anh giây phút ấy
ánh mắt gửi trao, run rẩy
nụ hôn dịu ngọt, thầm thì... ?

Thực không anh, buổi ấy mình về
căn phònh nhỏ, chứa
nổi không hạnh phúc ?
Em bất ngờ, trong anh có thực
và vòng tay... lặng lẽ... vòng tay!?

Thực không anh có thể một mai
cá bể - chim trời mình đi về đôi ngả
mắt em buồn, thẳm sâu, xa vắng quá
Thực không anh, hôm ấy, chúng mình...!?