độc thấy hơi buồn và cô đơn, tăng em bài này nhe!
men rượu say một lúc
mem tình ngày nối ngày
men thần diệu trong em
làm anh say dài dài.
xa em lòng lại nhớ
bên em hạnh phúc trào
em trao mem tình ái
nên anh cứ say hoài.
......