Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2013 10:35

Tôi trở về đơn vị của tôi
Đồng đội năm xưa không còn ai cả
Nhà tưởng niệm tên các anh khắc đá
Thắp nén nhang nhớ đồng đội anh hùng

Có thể nào quên được các anh
Ia Đrăng trận đầu đánh Mỹ
Các anh tuốt lê kẻ thù khiếp sợ
Chúng lùi dần ra phía trảng xa

Đồng đội của tôi đánh giáp lá cà
Bom Mỹ giội cả ta và địch
Các anh ngã xuống vì tự do độc lập
Tượng đài hôm nay sừng sững giữa trời xanh


Tháng 6/2007
Nguồn: Khoảng trời thương nhớ (thơ), Bùi Sĩ Vui, NXB Quân đội nhân dân, 2008