Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2013 19:02

Trận đánh năm xưa bị thương vào ngực
Ngất đi bên bụi sim già
Ngàn ánh chớp vây quanh khét lẹt
Núi kéo tôi ra phía chiến hào

Hoà bình rồi tôi đi tìm Núi
Qua những cánh đồng dòng suối quê anh
"Xóm Ít" chúng tôi ôm nhau khóc
Kỷ niệm ùa về năm tháng chiến tranh


Đi tìm Bùi Thanh Núi, xóm Ít, Kiện Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
Tháng 8/2004
Nguồn: Khoảng trời thương nhớ (thơ), Bùi Sĩ Vui, NXB Quân đội nhân dân, 2008