35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2016 08:35

輓聖宗純皇帝

南國生靈又太和,
巍巍三紀御邦家。
雲天曠簜堯仁大,
日月光輝舜德華。
練熟京山金鼎藥,
宴開二面碧桃花。
小臣久沐恩巴闊,
圖報恩銜赤雀荷。

 

Vãn Thánh Tông Thuần hoàng đế

Nam quốc sinh linh hựu thái hoà,
Nguy nguy tam kỷ ngự bang gia.
Vân thiên khoáng đãng Nghiêu nhân đại,
Nhật nguyệt quang huy Thuấn đức hoa.
Luyện thục Kinh Sơn kim đỉnh dược,
Yến khai Nhị Diện bích đào hoa.
Tiểu thần cửu mộc ân ba khoát,
Đồ báo ân hàm xích tước hà.

 

Dịch nghĩa

Sinh linh nước Nam hưởng cảnh thái hoà
Nhờ có ba mươi sáu năm sừng sững, trông coi đất nước
Lòng nhân to lớn như vua Nghiêu, mây trời bao la
Đức độ đẹp đẽ như vua Thuấn, nhật nguyệt sáng trong
Luyện chín vị thuốc trong đỉnh vàng ở núi Kinh Sơn
Yến tiệc mở ra ở vườn hoa Bích Đào cung Nhị Diện
Bề tôi nhỏ mọn này tắm gội ơn huệ lớn đã lâu
Những mong được như con chim tước báo đáp ơn sâu


Nguồn: Hội Tao Đàn (Viện nghiên cứu Hán-Nôm), Lâm Giang chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Nam quốc sinh linh hưởng thái bình
Ba mươi năm lẻ ngự triều đình
Trời mây rộng rãi - Nghiêu nhân nghĩa
Nhật nguyệt huy hoàng - Thuấn đức trinh
Luyện chín Kinh Sơn phương thuốc quý
Mở toang Nhị Diện tiệc đào xanh
Tiểu thần nhuần gội ơn mưa móc
Đăm đắm một lòng đáp nghĩa tình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nam quốc sinh linh hưởng thái hoà,
Ngự triều ba mươi sáu năm qua.
Lòng nhân to lớn Nghiêu nhân nghĩa,
Nhật nguyệt sáng trong Thuấn đức hoà.
Kinh Sơn đỉnh vàng luyện thuốc quý,
Nhị Diện mở yến Bích Đào hoa,
Thấm nhuần ơn huệ bề tôi nhỏ,
Báo đáp ơn sâu cho nước nhà.

11.00
Trả lời