Chưa có đánh giá nào
44 bài thơ
Tạo ngày 31/07/2018 23:44 bởi Vanachi
Cuộc hợp tan trăm năm rồi cũng lùi dần về miền biệt ly và quên lãng. Sẽ chẳng còn lại gì, nếu thiếu mất chữ Tình – một chữ Tình viết hoa. Tình làm ta đau khổ và cũng làm nên hạnh phúc, dù hạnh phúc đôi lúc rất đổi mong manh, chỉ thoảng đến trong giây phút kiếp người.

Đời có cả dối lừa và tình thật.
Vâng, Tình thì luôn thật.