Tập thơ Ru cho một thuở (NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2015).

 

Tình

Đời