Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2020 18:17, số lượt xem: 65

Cần lắm một chiêu “Phá tiễn thức”.
Như đêm nào trước miếu Dược vương.
Công lý trong đêm dài đen tối.
Lương tri đốm sáng cuối con đường.

Cần lắm một chiêu “Phá tiễn thức”.
Mười bảy đôi mắt mở như đui.
Mười bảy trái tim loài dã thú.
Giữa công đường ngấu nghiến con mồi.

Thần tình yêu nghe nói bị đui
Thần công lý vừa đui vừa điếc.
Án chạy, án bay, án bỏ túi.
Công đường giữa thanh thiên bạch nhật cũng đen thui.