Bài thơ trên nói về mối tình cao đẹp giữa người chiến sĩ ở chiến khu Đồng Tháp Mười với người bạn gái quê hương Hậu giang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)