Tôi đến ngày thơ xuân rất trẻ
Nguyên tiêu lễ hội của thi ca
Ất Mùi rực rỡ trời Văn Miếu
Châu Á Thái Bình loang sóng xa

Cầu nối bạn bè muôn sắc lạ
Bốn phương ngôn ngữ giọng ngân nga
Thơ bay lấp lánh tâm hồn Việt
Biển đảo mùa xuân Tổ quốc ta

Hội vui chở nặng bao tâm huyết
Đồng điệu phố thơ mở tấm lòng
"Khát vọng hoà bình" 10 thế kỷ
Dòng thơ tuôn chảy mạch non sông.


Nguồn: Tác phẩm mới, số 12, 2015