Bài thơ  nói về  phong cảnh Sapa và đôi điều suy ngẫm cúa tác giả

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)