Làng quê gốm sứ Bát Tràng
Dựng trên những gò đất trắng
Tạo nên thiên hình vạn trạng
Thương hiệu vượt qua đại dương

Lung linh sắc màu quê hương
Nét duyên tay em, bút vẽ
Ấm chén, lộc bình, chai lọ
Sống động lấp lánh màu men

Liền anh chững chạc the đen
Eo thon tứ thân Liền chị
Chú Hề, Chí Phèo, Thị Nở…
Than lửa tạo nên sắc vàng

Diễn tả Kinh Bắc hội làng
Chú Tễu chủ vui đêm hội
Sĩ tử, vua quan, múa rối
Tam Anh, Lã Bố kiêu hùng

Thổi hồn từ gió sông Hồng
Mạch đất tạo đường hoa gốm
Cỏ cây lá hoa cuộc sống
Bát tiên, phượng múa, rồng bay.


Nguồn: Người Hà Nội, số 49, ngày 2-12-2016