Ðói,
lại đói,
cũng thường
Cũng thường bom pháo quét

Chỉ thằng chuyên dẻo mép
Len lén đánh bài chuồn
Bao người trụ tới chết
Nó mút mùa mạch lươn

Rồi một ngày trời đẹp
Giữa nhộn nhạo phố phường
Bỗng chạm cái mặt nhờn

- Mày chuồn đâu kỹ thiệt ?

Nó nhếch cười lịch thiệp:
- Tao chuồn vào Trung Ương!


(Ðà Lạt, 3 tháng 6 năm 2002)