" Anh từng lao vào chốn thập tử nhất sinh
Mà cảm nhận như mình đang hạnh phúc...
Hạnh phúc là thanh thản lương tâm "
Hoàn toàn đồng cảm với những câu thơ này;
Chúng ta chỉ thật sự hạnh phúc khi cống hiến; khi lương tâm thanh thản, không bị cắn rứt, xâu xé bởi quyền lực, danh vọng