Cái lưỡi độc
giết người
giờ uốn lời ưu ái
nạn nhân xưa
ngọt đến nghi ngờ
Uốn
uốn...
Liếm
liếm...
Cố liếm sạch bàn tay nhầy máu
nhầy "thơ":
chơi vớt cú lừa con cháu.


(Đà Lạt 17-9-2004)