Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 06/05/2009 07:11

Em ru anh mà anh nào ngủ được
Nghe nỗi gì đay nghiến đất trời ta
Đêm bẳn hẳn réo khàn con cuốc cuốc
Bé rao hàng đứt họng giữa phồn hoa.