Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/09/2013 08:51 bởi Vanachi
Bùi Lân 裴潾, năm sinh và mất không rõ, sống trước sau năm Khai Thành thứ 3 (838) đời Đường Văn Tông, người Văn Hỉ, Giang Đông (nay thuộc Văn Hỉ, Sơn Tây).