Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2015 17:43

Tỉnh tình tinh
Cũng cái tình
Cởi ra
Lại cột
Chặt mình với ta
Hết nụ lại nở ra hoa
Đứt thôi lại nối
Những ba bảy lần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]