Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2015 18:52

Người ơi tan cuộc trở về
để câu thơ
lại gồ ghề nhớ thương
trách lòng sao lại vấn vương
trách tình
sao lại chọn đường cách xa
Ong bướm thì yêu nhành hoa
gió yêu ai
để biết
ta yêu mình
trót sinh ra thói hữu tình
mắc vào gai
để rối tinh
tơ lòng

Người về để gió trống không
con hồ nhỏ cũng bềnh bồng sóng chao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]