Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2015 14:28

Căn nhà người sống
căn nhà người chết
xoay dọc xoay ngang
theo đường tàu chạy
nhà người sống lúp xúp mái ngói
nhà người chết cỏ dại chân hương
nhà người sống lố nhố nép dưới lùm cây
nhà người chết con cong hứng trời mưa nắng

Xanh như lá cỏ
bạc như cát trắng
đi qua còn đến mất
con tàu dằng dặc
nghiến mình trên hai thanh sắt
nhồi lắc con người


Nguồn: Bùi Kim Anh, Cỏ dại khờ (thơ), NXB Hội nhà văn, 1996