Chưa có đánh giá nào
33 bài thơ
Tạo ngày 18/01/2017 09:04 bởi hongha83
Tập thơ được Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô năm 2016

 

Sợ rằng lục bát đã nhàu

Nhẹ cánh hoa rơi

Người ở trong ta