Mẹ ơi lạnh mất rồi
Hơi ấm của con không truyền sang nổi mẹ
Con thêm một lần mồ côi

Dẫu ở tuổi nào cũng vậy thôi
Mất mẹ cô đơn đè lên tất cả
Căn phòng nhỏ dáng gầy của mẹ
Giờ chỉ còn hương khói đợi con

Trời vô tình để mãi mưa tuôn
Con đâu biết chiều nay phút cuối
Đôi mắt mẹ khép lời con khóc gọi
Mẹ ơi lạnh mất rồi


Nguồn: Bùi Kim Anh, Lối mưa (thơ), NXB Quân đội nhân dân, 1999