Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2015 09:57

nón quai ngang vẫn nét quê
ài ơi cái ngủ vẫn lề thói xưa
mặc đời nắng sớm chiều mưa
đồng không rộng cánh cò đưa hỡi người

không nâu sồng vẫn ta thôi
mình dân quê vẫn giữ lời xóm thôn
đình làng còn tiếng trống dồn
ông bà dưới mộ đất còn trở trăn

ở quê mới tỏ đêm rằm
rượu thơm hương lúa nong tằm xanh dâu
thương người xa quê dãi dầu
nét quê giở lại bao câu mà buồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]