Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2015 17:33

Tình ta cách một dòng sông
Dẫu mùa nước cạn cũng không có đò

Đừng buông câu nói ỡm ờ
Mắc sông Hồng phải lững lờ phù sa

Bao giờ cây gạo nở hoa
Chỉ còn bông trắng loà xoà trên sông

Bao giờ trời nổi cơn giông
Chẳng tin ra bến mà trông mà chờ

Con thuyền cột bởi chơ vơ
So ro con sáo đợi chờ nắng lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]