Chỉ gặp nơi đây những khuôn mộ lầm lì
Hàng bia xám trong buốt giá
Gió ngủ quên trên lá khô lặng lẽ
Chân hương gầy nẻ mặt nhang

Một nắm hương đâu đủ thắp lượt hàng
Lòng thành kính mênh mang sương khói
Bức tường đá những dòng tên trơ trọi
Dấu vết đời người
Vỏn vẹn vết sơn đen

Chiều cuối năm chỉ có gió thôi
Gió từ núi thổi xuống khuôn mặt đá
Gió từ rừng thổi hàng cây trước mộ
Đường Điện Biên cuốn bụi mải mê

Một nắm hương đâu đủ gọi anh về
Sâu lắm chiến hào
Sâu lắm hố bom
Chiến thắng năm xưa đã là sâu lắm
Mường Lay con nước ngập đầy

Chiều cuối năm phảng phất khói hương bay
Phố mở ra trên đường núi
Đồi A1 thu mình
Điện Biên lớn dậy
Hồn gọi hồn thảng thốt giữa tầng cao


Nguồn: Bùi Kim Anh, Lối mưa (thơ), NXB Quân đội nhân dân, 1999