Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2015 21:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/01/2017 09:13

người ơi bỏ phố cho ai
cửa thiền có tiếng thở dài chiều hôm

nhịp buông nghe chậm chậm buồn
gót hiên nghe tiếng gió luồn vào mây

cõi riêng giữa chốn thực này
vô thường mặc kẻ đoạ đày với thơ

cõi riêng là mộng hay mơ
là quên hay nhớ bến bờ vô vi

người ơi bỏ phố làm chi
quay lưng bỏ mặc những gì đớn đau

quay lưng bỏ vui lẫn sầu
nam mô thoát chốn bể dâu mặc đời

về đi thơ về đi người
về trong bao chuyện khóc cười với nhau


Nguồn: Bùi Kim Anh, Nhặt lời cho bóng lá (thơ), NXB Phụ nữ, 2015