Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2019 20:43

dai dẳng lắm
mưa ngoài kia là bão
nghĩ nhiều điều
con ý nghĩ trung tâm
cơn đau của con át mọi cơn đau
và như thế nhỏ nhoi không con gái

báo mạng đọc nhiều
đầu nặng những hạt mưa
dự báo mỗi ngày
dòng tin trở chiều sai đúng
cứ che đi lại hiện nét mập mờ
quên đi
ngoài kia mưa
quên đi
trang báo mạng
quên đi
niềm tin hao hụt
mẹ mỗi ngày nghe đợi tiếng con thôi


Nguồn: Tóc trắng nắng mai (thơ), Bùi Kim Anh, NXB Hội nhà văn, 2019