Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 11:17

Người xấu chớ nên nói
Mình hay chớ nên khen
Làm ơn chớ nên nhớ
Chịu ơn chớ nên quên
Lời khen không đủ mến
Chỉ lấy đức làm nền


Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Thơ văn Bùi Kỷ, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994