Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2011 08:39

Đã trót vào đời phải biết đời
Dần dà nếm đủ mọi nghề chơi
Say mà mê tít còn hơn tỉnh
Khóc chẳng ăn  thua cũng phải cười
Sá quản kêu mưa mồm chão chuộc
Mà toan phơi nắng mặt đười ươi
Vào đời đố biết bao giờ chán
Quả phúc dây oan cũng thế thôi


Nguồn: Thơ văn Bùi Kỷ, NXB Khoa học xã hội, 1994