Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 14/02/2019 20:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Beyblade0105 vào 14/02/2019 20:56

Lờ đờ mắt trắng đời không bạn,
Lẩn quẩn râu xanh tuổi đã già.
Sóng nổi không chìm nên nhớ nước,
Người tan muốn hợp phải lo nhà.
Rạp tuồng vân cẩu còn đông khách,
Góc túi càn khôn đủ chứa ta.
Hơn kém cõi đời vinh với nhục,
Nhục vinh rồi cũng hoá ra ma.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1949