Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 14/02/2019 20:48

Tuổi mới non sông cũ,
Người xưa vận hội nay.
Trải bao cơn nóng rét,
Đeo mãi cái râu mày.
Tháng tháng mòn con mắt,
Năm năm bấm đốt tay.
Trẻ thơ khôn lớn mãi,
Tuổi tác vẫn còn đây.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1949