Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2020 22:28

Đem hãn mặc mài viên khối lỗi,
Tìm yên hoa gỡ mối giang san.
Dù ái ưu cũng có khi nhàn,
Thì tiêu khiển trong cuộc rượu cung đàn chơi cũng nhã.
Hãy gác cả vinh nhục thị phi, cùng cổ kim nhân ngã,
Đem “hạo nhiên” mà hể hả với cầm tôn;
Trộm cái “nhàn” trong túi càn khôn,
Dăm bảy vốc con con thôi cũng đủ.
Thử tung ra cho nó: chẩy cồn cồn như nước, tuôn cuộn cuộn như mây, bay lững thững như trăng, thổi thênh thênh như gió,
Rải rắc cả ngoài bát hoang trong lục vũ vẫn còn thừa.
Cái nhàn đã lạ lùng chưa?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 124, tháng 12-1927