Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 11:19

Lòng người phát động
Bởi nói mà ra
Lòng chớ nóng nảy
Trước giữ khoan hoà
Cái máy đầu lưỡi
Nên hay nên vạ
Lành, dữ, nhục, vinh
Bởi tự nó cả


Cẩn ngôn là cẩn thận lời nói.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Thơ văn Bùi Kỷ, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994