Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi Beyblade0105 vào 16/02/2019 21:16

Đá xanh như nhuộm, nước như lọc,
Cỏ cây hoa lá dệt như vóc.
Trời quang mây tạnh, gió hiu hiu,
Ai thấy cảnh này mà chẳng yêu.
Mới biết hoá công tay khéo vẽ,
Không mực không thuốc mà đủ vẻ.
Tay người điểm xuyết ra nước non,
Bể cạn non bộ nhỏ con con.
Sao bằng tiêu dao cùng tạo hoá,
Bốn mùa phong cảnh thật không giả.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1949