Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2011 19:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/11/2011 19:19

Gió thét mưa gầm ai chẳng kinh
Qua vàng ngựa sắt đã tung hoành
Cướp tràn đầy túi phường vô lại
Đứng dậy vươn vai nỗi bất bình
Mây khói biết đâu làng bất tử
Rồng Tiên còn mãi giống trường sinh
Ân xưa đã hết còn Ân khác
Tự chủ bao giờ cũng tự mình


Nguồn: Thơ văn Bùi Kỷ, NXB Khoa học xã hội, 1994