晚行郭外記見

人影添長戴夕暉,
遠村雲樹兩依微。
攜筇穿過田間徑,
萬畝青青一鷺飛。

 

Vãn hành quách ngoại ký kiến

Nhân ảnh thiêm trường đới tịch huy,
Viễn thôn vân thụ lưỡng y vi.
Huề cùng xuyên quá điền gian kính,
Vạn mẫu thanh thanh nhất lộ phi.


Nguồn:
1. Trúc Khê, Bùi Huy Bích, NXB Tân Dân, 1944
2. Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Vinh Phúc

Bóng người dài theo bóng tà
Khói cây mờ lẫn thôn xa
Chống gậy đi ngang đồng ruộng
Ngàn xanh nổi cánh cò hoa


Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bóng người dài đối bóng chiều tà,
Mờ lẫn khói cây lấp xóm xa.
Gậy trúc đi ngang đồng ruộng ấy,
Xanh xanh ngàn mẫu cánh cò hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Bóng in dài dưới nắng tà,
Cây xanh mây biếc ngàn xa mơ hồ.
Đồng quê gậy trúc lò dò,
Xanh xanh muôn mẫu con cò trắng bay.


Nguồn: Trúc Khê, Bùi Huy Bích, NXB Tân Dân, 1944
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời