秋晚靈雲寺鍾樓閒望其八

昨夜江城驟雨過,
輒臺涼轎到禪家。
苔臨破綠知誰屨,
竹畔飄江認某花。
南北寒溫千里馬,
雲濤伸縮一瓶茶。
山光照尉成良悟,
飛到詹邊幾片霞。

 

Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 8

Tạc da giang thành sậu vũ qua,
Triếp đài lương kiện đáo thiền gia.
Đài lâm phá lục tri thuỳ lũ,
Trúc bạn phiêu giang nhận mỗ hoa.
Nam bắc hàn ôn thiên lý mã,
Vân đào thân súc nhất bình trà.
Sơn quang chiếu uỷ thành lương ngộ,
Phi đáo chiêm biên kỷ phiến hà.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua sông thành chợt có cơn mưa
(Ta) lên kiệu lạnh qua thăm nhà chùa
In dấu lên rêu xanh ẩm biết giày của ai
Hoa rơi bên bờ trúc xuống sông rõ cây nhà nào
Bắc Nam ấm lạnh theo nghìn dặm ngựa
Sóng mây co duỗi (xoay trở) chỉ một bình trà
Dãy núi sáng tươi lên biểu thị sự tốt lành
Mấy giải ráng hồng phía bên kia chân trời


Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Chất

Đêm qua vừa chợt có cơn mưa
Sáng vội thăm sư, kiệu đến chùa
In dấu giày ai rêu hiện rõ
Biết hoa nhà ấy trúc vừa xua
Bắc Nam ấm lạnh dồn chân ngựa
Mây sóng vần xoay dốc chén trà
Tươi tốt rừng cây vừa rõ nét
Ráng hồng mấy giải phía trời xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chữ,Phiên âm,Nghĩa

Xin xem lại bản chữ Hán,có thể bản này được viết ra từ phiên âm Hán-Việt bằng chữ Quốc ngữ,mà ta biết chữ Hán đồng âm dị nghĩa rất nhiều,một chữ lại có thể có hai,ba,bốn phiên âm do vậy sai sót khó tránh.
Xin ví dụ câu 2:鮿檯良鞬到禪家(Chiếp đài lương kiệu đáo thiền gia)Dịch nghĩa là:(Ta) lên kiệu lạnh qua thăm nhà chùa.Nhưng đọc đúng phiên âm của từ điển là(Triếp đài lương kiện đáo thiền gia)và nghĩa của câu là:Cá khô,bàn,túi đựng cung tên tốt đến chùa.
Thiển nghĩ có thể văn tự của câu 2 là:輒臺涼轎到禪家(Triếp đài lương kiệu đáo thiền gia),với chữ triếp 輒nghĩa là:liền,ngay,tức thì.Chữ đài 臺chỉ một cỗ(máy,xe,kiệu)
Chữ cuối bài 暇phiên âm là hà thực ra là chữ hạ với nghĩa nhàn hạ,rảnh rỗi,nghỉ,không phải là chữ hà 霞(ráng mây) hay chữ hà 遐(xa)
Ngay đầu bài 秋晚靈雲寺鍾摟閒望其八.chữ lâu 樓(nhà lầu)chứ không phải chữ 摟(ôm ấp,gạ gẫm ,lôi kéo)còn chữ vọng 望 không thể phiên âm là toạ
Chân thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đêm trước giang thành chợt mưa qua
Kiệu lạnh liền đi đến thăm chùa
Rêu xanh bị nát ai người giẫm
Trúc bờ sông gió biết đâu hoa
Bắc Nam ấm lạnh ngàn dặm ngựa
Mây sóng đổi thay một bình trà
Cảnh núi huy hoàng làm tỉnh ngộ
Nhìn áng mây bay phía trời xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm qua sông phố chợt cơn mưa,
Kiệu lạnh ta lên qua viếng chùa.
In dấu rêu xanh giày kẻ đó,
Rơi sông bờ trúc rõ cây chưa?
Bắc Nam ấm lạnh dặm nghìn ngựa,
Mây sóng duỗi co một ấm trà.
Dãy núi sáng tươi nêu khí tốt,
Ráng hồng mấy giải tận trời xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời