秋晚靈雲寺鍾樓閒望其七

苔青如黛草如氈,
獨上高摟思渺然。
雲物浮沈飛鳥外,
水潮升降落花邊。
江山慣見成吾土,
事理無窮質彼天。
嘯傲祇拎登覽勝,
此心為染一分禪。

 

Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 7

Đài thanh như đại thảo như chiên,
Độc thướng cao lâu tứ diểu nhiên.
Vân vật phù trầm phi điểu ngoại,
Thuỷ triều thăng giáng lạc hoa biên.
Giang sơn quán hiện thành ngô thổ,
Sự lý vô cùng chất bỉ thiên.
Khiếu ngạo chỉ linh đăng lãm thắng,
Thử tâm vị nhiễm nhất phân thiền.

 

Dịch nghĩa

Rêu xanh như mực, cỏ như đệm
Một mình lên lầu cao nỗi lòng man mác
Đám mây trôi nổi chim bay phía ngoài
Thuỷ triều lên xuống hoa rơi dạt bên bờ
Non sông hiện rõ đất nước của ta
Lý sự khôn cùng sự thật ở ngày kia
Ngâm nga tay vín sốc lên du lãm thắng cảnh
Tâm này chưa nhuốm một chút mùi thiền


Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Chất

Rêu xanh cỏ mượt êm chân           
Lầu cao lên tới tấm thân nhẹ nhàng
Mây trôi chim lượn tắt ngang
Triều dâng hoa rụng dạt sang bên bờ
Non sông ngời bức hoạ đồ
Vô cùng sự lý ấy là ngày xưa
Vín lên ngắm cảnh ngẩn ngơ
Lòng này ý hẳn là chưa nhuốm thiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Rêu xanh như mực cỏ thảm êm
Mình lên lầu cao nghĩ triền miên
Mây đời nổi chìm chim bay khuất
Nước triều lên xuống hoa rụng bên
Núi sông quen thấy thành cương vực
Sự lý vô cùng hỏi cõi thiên
Thảnh thơi yên lòng lên ngắm cảnh
Lòng này vì nhiễm một phần thiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như mực rêu xanh cỏ đệm êm,
Lên lầu cao ngất lòng buồn thêm.
Đám mây trôi nổi chim bay khuất,
Triều xuống lên hoa bờ dạt bên.
Hiện rõ non sông mình đất nước,
Khôn cùng lý sự hỏi người trên.
Ngâm nga tay vịn lên nhìn cảnh,
Chưa nhuốm tâm này một cảnh thiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời