秋夜

心目兩都盲,
支離度此生。
民間方苦澇,
國內未休兵。
夜雨微微滴,
陰蟲切切鳴。
料知天欲曙,
鄰碓有舂聲。

 

Thu dạ

Tâm mục lưỡng đô manh,
Chi ly độ thử sinh.
Dân gian phương khổ lạo,
Quốc nội vị hưu binh.
Dạ vũ vi vi trích,
Âm trùng thiết thiết minh.
Liệu tri thiên dục thự,
Lân đối hữu thung thanh.


Nguồn:
1. Trúc Khê, Bùi Huy Bích, NXB Tân Dân, 1944
2. Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Gượng sống đời lay lứt,
Mắt loà lòng cũng loà.
Dân đương sầu lụt lội,
Nước chửa hết binh qua.
Mưa lạnh rơi vi vút,
Trùng khuya gọi thiết tha.
Chừng như giời sắp sáng,
Giã gạo tiếng lân gia.


Nguồn: Trúc Khê, Bùi Huy Bích, NXB Tân Dân, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuộc đời gượng sống thong manh,
Mắt loà lòng cũng loà nhanh tuổi già.
Dân gian lụt lội sầu đa,
Nước chưa rút hết binh qua trong vùng.
Vi vu mưa lạnh rơi cùng,
Đêm khuya tha thiết côn trùng kêu rân.
Chừng như trời sắp sáng dần,
Thì thùng giã gạo tiếng gần lân gia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời