Quyền giám Sơn Tây hương thí dữ giám khảo viện đồng niên Nguyễn Phục Am canh hoạ

Do lai triều điển trọng hiền vi
Đỗ tuyệt thiên khê chỉ nhất phi
Khởi ngã thâm ngu năng tác ác
Nãi nhân đa xảo ái vi phi
Mỗi tàm tài bạc nan thăng nhậm
Duy tượng tâm thành bất thiết ky
Tạc dạ ngưỡng thiên chiêm Bắc Đẩu
Hữu như thử ý phó Hành Ky


Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Triều đình kén giỏi trọng khoa thi
Một cửa ngàn khe hở lấp đi
Tôi há thậm ngu làm ác bậy
Vì người xảo trá thích điều phi
Tài mỏng thẹn mình khôn gánh vác
Tâm thành thủ đoạn biết là chi
Đêm qua ngẩng mặt nhìn sao Đẩu
Soi xét lòng này Hành với Ky

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triều đình chiêu sĩ trọng thi,
Ngàn khe một cửa lấp thì được nao?
Thậm ngu làm ác tôi sao,
Vì người xảo trá thích vào điều phi.
Thẹn mình tài mỏng khó bì,
Tâm thành thủ đoạn biết chi có dùng.
Đêm nhìn Bắc Đẩu không trung,
Lòng này soi xét phó cùng Hành Ky.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời