Hoan Châu đạo thượng

Sổ thiên lịch lịch độ giao quynh
Lộ thán thôn đề bất nhẫn thinh
Tuế cửu hạn hoang dân cơ biểu
Sơn đa côn phỉ khách lưu đình
Tệ triền lao lạc dư không tứ
Hạ ấp lưu di thiểu kiến đinh
Chỉ hạnh cam lâm tuỳ xứ túc
Hữu thu thượng ký thử phương sinh


Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Mấy ngày len lỏi nơi bờ cõi
Xóm thở đường than chẳng nỡ nghe
Bao tháng hạn khô người đói khổ
Núi nhiều trộm cướp khách thôn về
Trống trơ lều quán chợ xơ xác
Lưu lạc thôn đinh, làng vắng hoe
May được trận mưa lành tưới khắp
Mùa này dân chúng mới yên bề

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mấy ngày len lỏi cõi bờ,
Đường than xóm thở hửng hờ chẳng nghe.
Tháng ngày hạn đói thảm thê,
Núi nhiều trộm cướp khách về thôn trang.
Quán lều xơ xác chợ hoang,
Thôn đinh lưu lạc, xóm làng vắng tanh.
Được may tưới khắp mưa lành,
Mùa này dân chúng mới nhanh yên bề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời