Đông vãn dạ hứng

Hồng trào tuý khách vựng song tai
Chiến khước hàn phong thích thích lai
Đăng hạ ám kỳ tân sự nghiệp
Chẫm biên đốn vượng cựu tình hoài
Tích thiềm nùng lộ hoàn thành vận
Bạng xế mịnh trùng dục khải hoàn
Bất mị khởi tòng đình thượng lập
Nguyệt trung đào lý mãn viên khai


Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Quảng Thuận

Khách say hai má ửng hồng
Ngăn được gió rét đêm đông ào ào
Dưới đèn sự nghiệp mong cao
Bên gối quên cũ, dạt dào bâng khuâng
Giọt thầm tí tách sương đông
Dế giun inh ỏi muốn bong ra ngoài
Ngủ chẳng được ra ngoài sân
Đầy vườn đào lý trăng ngần mênh mông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách say hai má đỏ hồng hồng,
Ngăn được gió gào đêm rét đông.
Cao vọng dưới đèn cơ nghiệp mới,
Nhớ xưa bên gối bâng khuâng lòng.
Giọt thầm sương lắng nghe bì bạch,
Giun dế vang màng nhĩ muốn bong.
Ngủ chẳng được ra sân đứng, dạo,
Đầy vườn đào lý nguyệt mênh mông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời