15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trọng Tạo (439 bài)
- Trần Mạnh Hảo (154 bài)
- Triệu Nguyễn (34 bài)
- Y Phương (49 bài)
- Lý Thuỵ Ý (9 bài)
Tạo ngày 25/07/2010 20:50 bởi Cammy
Bùi Hữu Thiềm sinh năm 1947 tại xã Vạn Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh, hiện đang là chủ tịch hội Văn học miền đông, có nhiều thơ in trên các báo trung ương và địa phương.

Tác phẩm:
- Lục bát dăm câu (NXB Văn hoá Dân tộc - 2000)
- Người ta và tôi (NXB sở VHTT Quảng Ninh - 2000)
- Gửi cùng (NXB hội Nhà văn - 2005)
- Lục bát tự chọn (in chung với Triệu nguyễn - Hội văn nghệ Quảng Ninh - 2001)
- Thơ tình tuyển chọn (in chung, NXB Hội Nhà Văn 2006-2007)
- Lục bát mỗi ngày (in chung NXB Công An Nhân Dân 2009)
- Lục bát tình 132 tác giả năm 2009

Giải thưởng:
- Giải C Cuộc thi thơ lục bát của báo Văn nghệ 2002-2003
- Giải C cuộc thi thơ tình báo Văn nghệ 2006-2007
- Tặng thưởng của tạp chí Tài hoa trẻ

 

Gửi cùng (2005)