遊順安其三-別順汛

不是神仙已是仙,
海天一棹思飄然。
自來作主風和月,
兼得宜人食與眠。
為別正難如對友,
題詩多半未成篇。
江靈似懈遲留客,
故落潮流擱了船。

 

Du Thuận An kỳ 3 - Biệt Thuận Tấn

Bất thị thần tiên dĩ thị tiên,
Hải thiên nhất trạo tứ phiêu nhiên.
Tự lai tác chủ phong hoà nguyệt,
Kiêm đắc nghi nhân thực dữ miên.
Vi biệt chính nan như đối hữu,
Đề thi đa bán vị thành thiên.
Giang linh tự giải trì lưu khách,
Cố lạc triều lưu các liễu thuyền.

 

Dịch nghĩa

Chớ cho mình là thần tiên thì chính thị là tiên
Nhớ khi cầm một mái chèo, dạo thuyền trên mặt biển rộng liền với trời xanh, thì thần trí lâng lâng như cỡi gió
Tự đến nơi này làm chủ gió cùng trăng
Gồm đủ tiện nghi ăn ngủ cho người
Từ biệt nơi này thật khó như từ biệt bạn thân
Làm thơ đề vịnh tuy nhiều mà một nửa chưa thành bài
Thần sông linh hiển, dường như có ý làm thuyền đi chậm để giữ khách ở lại.
Bèn cho thuỷ triều xuống khiến thuyền đứng lại rồi.


Thuận Tấn là tên đập trên đường thuỷ từ Huế xuống cửa Thuận.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Chớ thị thần tiên mới đáng tiên
Chèo tung trời biển, tứ phiêu nhiên
Gió trăng có sẵn dùng dư dả
Ăn ngủ cần chi ứng đủ liền
Giờ biệt cũng nan như giã bạn
Thơ đề quá nửa chửa thành thiên
Sông linh dường muốn lưu thuyền khách
Bèn rút triều cho trở ngại thuyền!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thần tiên chớ thị chính là tiên,
Cỡi gió dạo thuyền trời biển liền,
Làm chủ nơi này trăng với gió,
Tiện nghi ăn ngủ đủ gồm riêng.
Biệt ly đây khó biệt ly bạn,
Quá nửa làm thơ chưa đủ thiên.
Dường ý sông linh lưu khách lại.
Bèn cho triều xuống đứng dừng thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời