Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2014 19:09

Tức sự

Dinh hư thế cuộc nãi kham cùng,
Lậu hạng thê trì tại thử trung.
Kỷ khắc ca tàn liên dạ vũ,
Nhất hồ chước bãi mãn giang phong.
Kính môn ngẫu đối tu thiêm bạch,
Hoa cảnh nhàn khan diện đới hồng.
An đắc sơn hà y cựu nhật,
Càn khôn tuý luý nhất tao ông.

 

Dịch nghĩa

Việc nên hư trên đời không biết đâu là cùng,
Nơi ngõ quê này nương náu mãi lâu nay.
Tàn khúc ca đã mấy khắc mà đêm cứ mưa mãi,
Vừa chuốc xong một hồ rượu thì gió thổi đầy sông.
Vô tình soi gương thấy râu mình thêm bạc,
Thư thả xem hoa, mặt ửng màu hồng.
Ước gì non sông trở lại như ngày cũ,
Thì ta sẽ say tràn trời đất làm một thi ông.


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), Huỳnh Lý chủ biên, NXB Văn học, 1984

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Nghĩa

Vơi đầy việc thế biết đâu cùng,
Xóm hẹp mà an, ở thoả lòng.
Ca dứt mưa đêm ầm ập nóc,
Rượu rồi gió bão chập chờn sông.
Soi gương bỗng thấy đầu râu bạc,
Dạo cảnh như hay mặt mũi hồng.
Non nước ví mà như cũ được,
Trong tuần say mãi sướng hay không.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nên hư trần thế biết đâu cùng,
Nương náu ngõ quê ở thoả lòng.
Mấy khắc tàn ca mưa kéo mãi,
Chuốc xong hồ rượu gió đầy sông.
Soi gương bỗng thấy râu thêm bạc,
Thư thả xem hoa mặt đỏ hồng.
Sông núi ước gì như thuở cũ,
Say tràn trời đất một thi ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Việc trước mắt

Thành bại trên đời khó biết đâu
Nơi ngõ quê này nương náu mãi
Tàn cả đời ta một khắc đầu
Cơ hồ mưu cầu ở bên sông
Vô tình trong thấy sợi tơ trắng
Thơ thẩn xem qua ấn mắt hồng
Ngỡ như non sông đang dậy mộng
Hồn ta say khước cả cõi lòng.

Hồng Đức
Chưa có đánh giá nào
Trả lời