Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: Ngũ Tử Tư (1)

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2015 14:29

Lạc loài nước bước đã trăm chiều,
Ngơ ngẩn nơi người một ống tiêu.
Trời Sở oán theo mây cuồn cuộn,
Đất Ngô buồn giục gió hiu hiu.
Tám ơn tơ tóc so dày mỏng,
Ngàn dặm non sông cám ít nhiều.
Cái bạn tri âm chưa gặp gỡ,
Thẹn thùng cuối giữa biết bao nhiêu.


Ngũ Tử Tư là người nước Sở đời Đông Chu. Cha và anh bị vua Sở giết oan, Tử Tư giận trốn sang nước Ngô lánh nạn và tìm kế phục thù. Đến Ngô lương cạn, phải dong các chợ thổi tiêu xin ăn. Lúc bấy giờ công tử Quang muốn cướp ngôi vua nước Ngô, sai người tâm phúc là Bị Ly đi tìm kẻ có tài về phò tá. Bị Ly đến chợ Mai Lý thì nghe tiếng tiêu của Tử Tư, biết là người có tâm sự, lại xem tướng mạo biết là bậc phi thường, bèn tiến dẫn lên công tử Quang. Công tử Quang gặp được Ngũ Tử Tư như rồng gặp mây, Ngũ Tử Tư gặp được công tử Quang như cá gặp nước. Rồi tương y tương ỷ, công tử Quang nhờ tài lực của Tử Tư mà được lên làm vua nước Ngô, Ngũ Tử Tư nhờ binh mã của nước Ngô mà rửa được hận.