Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2015 14:23

Nhượng chăng là nhượng kẻ cày voi
Lục lục thường tài cũng một mòi.
Mờ mịt bởi mây che bóng nguyệt,
Âm thầm vì trống lấp hơi còi.
Kìa câu ích kỷ kinh còn tạc,
Nọ kẻ khi nhân thánh hỡi roi.
Lẩn thẩn hết suy thì đế thới,
Ngày qua tháng lại bước đường thoi.


1848