Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi hongha83 vào 27/03/2015 19:42

Một thuyền cầm hạc một mình ta
Đường hiểm gian nan khắp trải qua
Núi Sập sấm rền vang tiếng muỗi
Vàm Nao nước chảy đứt đuôi xà
Văn chương mới thử năm hay bảy
Võ lược chưa truyền sáu với ba
Gà gáy học đòi người dậy múa
Luống e năm tháng để ta đà


Núi Sập tên chữ là Thoại Sơn (đặt theo tên Thoại Ngọc Hầu, người có công mở mang vùng đất này), là một trái núi nhỏ nằm tại thị trấn Núi Sập, thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Núi có độ cao 85m với chu vi 3.800m.

Nguồn:
1. Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), Huỳnh Lý chủ biên, NXB Văn học, 1984
2. Bùi Hữu Nghĩa - con người và tác phẩm, Bảo Định Giang, NXB Trẻ, 2001