14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Thảo (88 bài)
- Phi Tuyết Ba (72 bài)
- Phạm Đình Ân (42 bài)
- Từ Kế Tường (41 bài)
- Nhược Thu (126 bài)
Tạo ngày 18/11/2009 18:44 bởi hongha83
Bùi Hồng Khanh (1946-) là quân nhân, cựu biệt động thành Đà Nẵng trong kháng chiến chống Mĩ, quê gốc ở La Trung, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam. Đã về hưu, sáng tác thơ và viết hồi ký. Là hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hội viên Câu lạc bộ Thái Phiên, TP Đà Nẵng. Thơ được đánh giá là “chân chất, mộc mạc và giàu tình cảm” (Nhà thơ Thanh Quế). Một số bài thơ đã được phổ nhạc.

Tác phẩm:
- Một chút hương đời (thơ, NXB Đà Nẵng, 2001)
- Nỗi nhớ (thơ, NXB Đà Nẵng, 2004)